18 Cze 2012

Podatek od nieruchomości na rok 2012 wynosi:

1. Od gruntów :

a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez  względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków   – 0,84 zł od 1 m2 powierzchni,

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  - 4,33 zł od 1 ha powierzchni,

c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,43 zł od 1 m2 powierzchni.

2. Od budynków  lub ich części:

a/  mieszkalnych  -  0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 od 1 m2 powierzchni użytkowej

d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego   – 7,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3. Od budowli 2% ich wartości,


Opłata od posiadania psów

Stawka roczna opłaty od posiadania psów na rok 2012 wynosi:

1/ 25,00 zł od każdego psa posiadającego trwałe oznakowanie poprzez wszczepienie mikroprocesora identyfikującego,
2/ 55,00 zł od każdego psa nie posiadającego trwałego oznakowania, o którym mowa w punkcie 1.
Osoby posiadające psy winny wpłacać należną opłatę na konto:
Urząd Miejski w Zawidowie
PKO BP S.A.
Oddział Bolesławiec
32 1020 2137 0000 9102 0115 5621
 
Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca 2012 roku.

Opłata targowa

W roku 2012 obowiązują następujące dzienne stawki opłaty targowej:

1/ przy drobnej sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, wózka ręcznego, skrzyni  –   8,00 zł,   
2/ przy sprzedaży ze stanowiska o powierzchni do 1m2   –   10,00 zł,
3/ przy sprzedaży ze stanowiska o powierzchni powyżej 1 m2 do 3 m2  – 15,00  zł,
4/ przy sprzedaży ze stanowiska o powierzchni powyżej 3 m2 do 7 m2 – 23,00  zł,
5/ przy sprzedaży ze stanowiska o powierzchni powyżej 7 m2 - 35,00 zł
6/ przy sprzedaży z samochodu, przyczepy, platformy    –  20,00  zł,
7/ przy sprzedaży z kiosków, pawilonów, wiat i innych obiektów nie będących budynkiem w myśl ustawy o podatkach i opłatach lokalnych  –  8,00  zł

Podatek od środków transportowych

Poniżej Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012r.

Poleć ten artykuł na portalu społecznościowym

euslugi baner

program pos banner ogolny 750x200

Organizacje, miasta i stowarzyszenia partnerskie

                      zgzz2   

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!