09 Sty 2014

Podatek od nieruchomości na rok 2014 wynosi:

1. Od gruntów :

a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków   – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  - 4,56 zł od 1 ha powierzchni,

c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,46 zł od 1 mpowierzchni.

2. Od budynków  lub ich części: 

a/ mieszkalnych  -  0,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,03 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,75 od 1 m2 powierzchni użytkowej

d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego   – 7,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3. Od budowli 2% ich wartości.

 

Opłata od posiadania psów

Stawka roczna opłaty od posiadania psów na rok 2013 wynosi:
 
1/ 30,00 zł od każdego psa posiadającego trwałe oznakowanie poprzez wszczepienie mikroprocesora identyfikującego,
 
2/ 60,00 zł od każdego psa nie posiadającego trwałego oznakowania, o którym mowa w punkcie 1.
 
Osoby posiadające psy winny wpłacać należną opłatę na konto:
Urząd Miejski w Zawidowie
PKO BP S.A.
Oddział Bolesławiec
32 1020 2137 0000 9102 0115 5621
 
Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca 2013 roku.
 
 
 
Opłata targowa

W roku 2013 obowiązują następujące dzienne stawki opłaty targowej:

1/ przy drobnej sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, wózka ręcznego, skrzyni  –   9,00 zł,  
2/ przy sprzedaży ze stanowiska o powierzchni do 1m2   –   11,00 zł,
3/ przy sprzedaży ze stanowiska o powierzchni powyżej 1 mdo 3 m2  – 16,00  zł,
4/ przy sprzedaży ze stanowiska o powierzchni powyżej 3 m2 do 7 m2 – 24,00  zł,
5/ przy sprzedaży ze stanowiska o powierzchni powyżej 7 m2 - 36,00 
6/ przy sprzedaży z samochodu, przyczepy, platformy    –  21,00  zł,
7/ przy sprzedaży z kiosków, pawilonów, wiat i innych obiektów nie będących budynkiem w myśl ustawy o podatkach i opłatach lokalnych  –  9,00  zł
 
 

Podatek od środków transportowych

Poniżej Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r.

http://miasto.zawidow.sisco.info/zalaczniki/775/135.pdf

Poleć ten artykuł na portalu społecznościowym

euslugi baner

program pos banner ogolny 750x200

Organizacje, miasta i stowarzyszenia partnerskie

                      zgzz2   

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!