11 Lip 2017

interreg Polska Saksonia PL CMYK

INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU NR ERN-PL-17.05.26-217

1. Tytuł projektu / Projekttitel

„Międzynarodowe zmagania strażackie na pograniczu polsko - niemieckim – obchody 70 - lecia OSP w Zawidowie”

„Internationale Feuerwehrkämpfe auf dem polnisch-deutschen Grenzgebiet – Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der freiwilligen Feuerwehr (OSP) in Zawidów”


2. Program/ Programm

Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014 - 2020

Kooperationsprogramm INTERREG Polen – Sachsen 2014 - 2020


3. Finansowanie / Finanzierung

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022
Das Projekt wird aus den Mittel des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung sowie aus den Staatsmittel im Rahmen des Kleinprojektefonds Interreg Polen – Sachsen 2014-2022 mitfinanziert.

4. Beneficjent/ Begünstigte

Gmina Miejska Zawidów
http://www.zawidow.eu

5. Partner projektu/ Projektpartner

Stadtverwaltung Bernstadt a. d. Eigen
https://www.bernstadt.info

6. Opis projektu/ Projektbeschreibung

Projekt zakłada organizację zawodów pożarniczych z udziałem jednostek OSP z terenu przygranicznego (13.08.2017r.). Już dzień wcześniej odbędą się zawody szczebla powiatowego z gościnnym udziałem Bernstadt i Czechów, jubileusz OSP, uroczystości kościelne, przemarsz jednostek, festyn z wręczeniem odznaczeń i koncerty. Spotkania oraz promocja obu dni zaczną się od czerwca. Będą artykuły w lokalnych portalach internetowych i prasie. W planowanych zawodach polsko-niemieckich wezmą udział 4 drużyny strażackie (w każdej 10 strażaków). 
W trakcie zawodów, oprócz bezpośredniej rywalizacji na torze przeszkód, zostanie zorganizowany pokaz działań ratowniczych z zakresu ratownictwa medycznego i drogowego. W ramach zawodów zostaną przeprowadzone pokazy sprzętu gaśniczego i wyposażenia oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży. Dodatkową atrakcją będzie możliwość uczestnictwa w zabawach organizowanych przez strażaków z wykorzystaniem sprzętu strażackiego. Po zawodach zorganizowane zostanie wspólne podsumowanie trwającej od wielu lat współpracy.

Das Projekt umfasst die Organisation eines Feuerwehrwettbewerbs unter Beteiligung der OSP Einheiten aus dem Grenzgebiet (13.08.2017). Schon am Vortag finden ein Wettbewerb auf Bezirksebene mit Gastteilnahme Bernstadt und Czechów, das OSP Jubiläum, religiöse Feiern, ein Durchzug der Einheiten, ein Fest mit Überreichung der Auszeichnungen und Konzerte statt. Treffen und eine Promotion der beiden Tage beginnen ab Juni. Es werden Artikel in lokalen Zeitungen und Online Portalen sein. Am geplanten deutsch-polnischen Wettbewerb werden sich 4 Feuerwehrteams beteiligen (je 10 Feuerwehrleute). Während des Wettbewerbs wird, neben einem direkten Wettbewerb auf der Hindernisbahn, eine Demonstration der Rettungsmaßnahmen in Bereichen: Rettungsdienst und Straßenrettungsdienst organisiert. Während des Wettbewerbs werden Demonstrationen der Feuerlöschgeräte und Ausrüstung sowie eine Entscheidung des Wettbewerbs für Kinder und Jugendliche durchgeführt. Eine zusätzliche Attraktion wird die Möglichkeit eine Teilnahme an durch Feuerwehrleute organisierten Spielen unter Einsatz der Feuerwehrausrüstung. Nach dem Wettbewerb wird eine seit vielen Jahren dauernde Zusammenarbeit zusammengefasst.


7. Cel projektu (rezultat) / Projektziel (Resultat)
Intensyfikacja współpracy gmin, niwelowanie barier kulturowych, lepsze zrozumienie sąsiada, utrzymanie i wzmocnienie przyjaźni, rozwój procedur szkolenia straży pożarnej.

Intensivierung der Zusammenarbeit der Gemeinden, Beseitigung kultureller Barrieren, besseres Verständnis des Nachbarn, Erhaltung und Stärkung der Freundschaft,Entwicklung der Feuerwehr - Schulungsverfahren

8. Wskaźniki/ Indikatoren

Liczba osób uczestniczących we wspólnych działaniach realizowanych w ramach projektu/ Anzahl der Personen, die an den gemeinsamen Aktivitäten im Rahmen des Kleinprojektes teilnehmen – 40 (20 PL, 20 SN)
Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów/ Anzahl der veranstalteten Treffen, Konferenzen, Seminare - 1


9. Czas trwania projektu/ Laufzeit des Projektes
20.06.2017 - 30.09.2017


10. Wydatki projektowe/ Projektausgaben

Łączne wydatki/ Gesamtausgaben (100 %) - 7.293,90 EUR
Kwota środków z EFRR/ Beantragte EFRE-Mittel (85 %) - 6.199,81 EUR
Środki z budżetu państwa/ Staatliche Mittel (5 %) - 364,69 EUR 
Środki własne/ Eigenmittel (10 %) - 729,40 EUR

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022

Das Projekt wird aus den Mittel des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung sowie aus den Staatsmittel im Rahmen des Kleinprojektefonds Interreg Polen – Sachsen 2014-2022 mitfinanziert.

logo ERN RGB

Poleć ten artykuł na portalu społecznościowym

euslugi baner

program pos banner ogolny 750x200

Organizacje, miasta i stowarzyszenia partnerskie

                      zgzz2   

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!